Mẫu văn bản – Chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán là tập hợp những nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản để hướng dẫn người làm kế toán nhận thức, ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức.

Trang chủ » Tư vấn kế toán » Mẫu văn bản - Chuẩn mực kế toán