Trang chủ » BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Dịch vụ kế toán 22 Tháng Hai, 2020

Nhân sự kế toán thường xuyên thay đổi có làm bạn bận tâm và lo lắng không ? Có làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bạn không?
Thực tế công việc kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên có không ít doanh nghiệp đã xem thường và bỏ qua nội dung này.
Là chủ doanh nghiệp bạn sẽ thuê nhân sự tự thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp mình hay thuê dịch vụ kế toán từ các công ty dịch vụ bên ngoài?

Chúng tôi làm bảng so sánh sau đây để bạn tham khảo:

1. Kế toán tại đơn vị: 2. Kế toán dịch vụ:
Ưu điểm:
–  Thường xuyên có mặt tại đơn vị.-  Có thể thực hiện các công việc khác ngoài công việc kế toán chính.

 

Ưu điểm:
–  Luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh.-  Chi phí dịch vụ luôn thấp hơn thuê kế toán viên đủ trình độ.–  Luôn cập nhật kịp thời về luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.
Nhược điểm:
– Có thể thay đổi nhân sự thường xuyên khiến bạn lo lắng.–  Dữ liệu kế toán không cập nhật, không đồng nhất về chế độ kế toán dẫn đến khó khăn trong việc giải trình về số liệu quyết toán thuế.–  Có không ít kế toán viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong tác kế toán, đôi lúc không cập nhật kịp thời luật pháp hiện hành về chế độ kế toán.–  Chi phí lương cho nhân sự kế toán có đủ trình độ thực hiện công việc kế toán thường rất cao.

–  Phù hợp: Doanh nghiệp có quy mô lớn

Nhược điểm:
–  Không thường xuyên có mặt tại đơn vị.–  Không thể làm cùng lúc nhiều công việc khác bên cạnh công việc chính liên quan lĩnh vực kế toán
Phù hợp: Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Từ một vài điểm so sánh trên, hy vọng bạn sẽ lựa chọn và quyết định được loại hình kế toán cho phù hợp với doanh nghiệp của mình!

Nhiệm vụ của MAI THANH khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 • Nhiệm vụ của MAI THANH khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)
 • Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
 • Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.
 • Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
  • Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  • Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  • Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  • Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  • Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
  • Lập sổ cái các tài khoản
  • Lập sổ nhật ký chung
  • Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm

Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán/báo cáo thuế

 • Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra ( Hóa đơn gốc hoặc photo )
 • Thiết bị chữ ký số để nộp báo báo thuế qua mạng.

Cam kết TRÁCH NHIỆM của MAI THANH khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Với kinh nghiệm 10 năm trong ngành, MAI THANH hiểu rằng vấn đề quan trong nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính KỊP THỜI và TRÁCH NHIỆM đối với khách hàng. Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán MAI THANH luôn cam kết 5 chỉ mục quan trọng sau.

 • Khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế, MAI THANH cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán cho khách hàng bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp,…theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế Toán MAI THANH thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật)
 • Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán do MAI THANH thực hiện (Trường hợp khách hàng bị phạt bởi các cơ quan nhà nước đối với các sai sót xuất phát từ các hồ sơ chứng từ do MAI THANH tư vấn sử dụng và khai báo thuế, MAI THANH cam kết sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho khách hàng toàn bộ các khoản phạt này)
 • MAI THANH luôn cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã chấm dứt.

 

CHI TIẾT CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRỌN GÓI CÔNG TY MAI THANH THỰC HIỆN

1. Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng/quý: Nộp tờ khai qua mạng.

* Báo cáo thuế giá trị gia tăng
* Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

* Sổ nhật ký, sổ cái chi tiết các tài khoản
* Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng
* Sổ chi tiết hàng tồn kho
* Sổ chi tiết công nhợ phải thu, phải trả
* Lập phiếu thu, phiếu chi
* Lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho
* Lập bảng nhập xuất tồn hàng hóa
* Lập bảng lương và soạn thảo hợp đồng

3. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm: Nộp tờ khai qua mạng

* Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
* Báo cáo tài chính năm gồm:
* Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ KẾ TOÁN

(Bao gồm: báo cáo thuế, nhập sổ – in sổ sách – và quyết toán năm nộp cho Chi Cục Thuế + Phòng Thống Kê Quận)

STT Loại hình kinh doanh Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra + bảng kê
(hoặc số hợp đồng SX, XD)
Phí dịch vụ/tháng
DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC
1 Thương mại (không có tờ khai hải quan)

Dịch vụ (không có chi phí giá vốn phục vụ hoá đơn bán ra)

Không có hóa đơn bảng kê 300.000
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê 600.000
Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê 800.000
Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê 1.000.000
Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê 1.200.000
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê 1.400.000
Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê 1.600.000
Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê 1.800.000
Từ 61 hóa đơn -> 70 hóa đơn + bảng kê 2.000.000
Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê 2.200.000đ trở lên
DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI (CÓ XUẤT NHẬP KHẨU) – VẬN TẢI  
2 Dịch vụ (có chi phí giá vốn phục vụ hoá đơn bán ra)
Thương mại (có tờ khai hải quan)Vận tải
Không có hóa đơn bảng kê 300.000
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê 700.000
Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê 900.000
Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê 1.100.000
Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê 1.300.000
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê 1.500.000
Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê 1.700.000
Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê 1.900.000
Từ 61 hóa đơn –> 70 hóa đơn + bảng kê 2.100.000
 Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê 2.300.000 trở lên
 LẮP ĐẶT – GIA CÔNG
3 Lắp đặt – Gia công Không có hóa đơn bảng kê 300.000
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê 800.000
Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê 1.000.000
Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê 1,200.000
Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê 1.400.000
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê 1.600.000
Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê 1.800.000
Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê 2.000.000
Từ 61 hóa đơn –> 70 hóa đơn + bảng kê 2.200.000
Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê 2.400.000đ trở lên
SẢN XUẤT – XÂY DỰNG
4 Sản xuất, xây dựng (Hợp đồng phát sinh và kéo dài) Không có hóa đơn bảng kê 300.000
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê hoặc 1 hợp đồng xây dựng 800.000
Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê hoặc 2 hợp đồng xây dựng 1.100.000
Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê hoặc 3 hợp đồng xây dựng 1.400.000
Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê hoặc 4 hợp đồng xây dựng 1.700.000
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê hoặc 5 hợp đồng xây dựng 2.000.000
Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê hoặc 6 hợp đồng xây dựng 2.300.000
Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê hoặc 7 hợp đồng xây dựng 2.600.000
Từ 61 hóa đơn –> 70 hóa đơn + bảng kê hoặc 8 hợp đồng xây dựng 2.900.000
Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê hoặc trên 9 hợp đồng trở lên xây dựng 3.200.000đ trở lên

Ghi chú: Bảng giá trên sẽ thay đổi tùy vào hồ sơ chứng từ khi xem xét thực tế.

Trường hợp Doanh Nghiệp chỉ làm sổ sách, quyết toán thuế cuối năm (không làm báo cáo thuế): Phí trên giảm 10% cho từng tháng.

Bảng giá tham khảo dịch vụ kế toán trọn gói tại TpHCM

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT
 • Không phát sinh chứng từ
 • Dưới 10 chứng từ/tháng
 • Từ 11 – 20 chứng từ/tháng
 • Từ 21 – 30 chứng từ/tháng
 • Từ 31 – 50 chứng từ/tháng
 • Từ 51-70 chứng từ/tháng
 • Từ 71 – 100 chứng từ/tháng
 • Trên 100 chứng từ/tháng
 • 500.00
 • 700.000
 • 900.000
 • 1.100.000
 • 1.500.000
 • 2.000.000
 • 2.400.000
 • 2.900.000
 • 500.000
 • 800.000
 • 1.100.000
 • 1.500.000
 • 1.900.000
 • 2.500.000
 • 2.900.000
 • 3.400.000
 • 500.000
 • 1.000.000
 • 1.500.000
 • 2.000.000
 • 2.500.000
 • 3.000.000
 • 3.600.000
 • 4.100.000
Thẻ bài viết

Chia sẽ bài viết