Trang chủ » THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Dịch vụ doanh nghiệp 22 Tháng Hai, 2020

Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một nhu cầu thực tế để Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh.

Quý Doanh nghiệp sẽ được cung cấp các giải pháp tối ưu hóa những dịch vụ hoàn hảo trong thời gian nhanh nhất với mức phí rẻ nhất nhằm phục vụ hiệu quả cho việc kinh doanh.
Hoàng Hân cử người trực tiếp tư vấn qua điện thoại theo yêu cầu của quý Doanh nghiệp nhằm giúp Doanh nghiệp quyết định sao cho phù hợp với nội dung thay đổi.

 

thay đổi giấy phép kinh doanh

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CNĐKKD:

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Giá
Thời gian ngày làm việc
Thay đổi ngành nghề kinh doanh (đã bao gồm: phí đăng bố cáo)
1.000.000đ
– 1 ngày soạn hồ sơ
– 3 ngày có giấy phép mới
– 1 ngày bàn giao giấy ĐKKD.
Thay đổi vốn kinh doanh (đã bao gồm: phí đăng bố cáo)
1.000.000đ
Thay đổi thành viên (đã bao gồm: phí đăng bố cáo)
1.000.000đ
Thay đổi cổ đông sáng lập (đã bao gồm: phí đăng bố cáo)
1.000.000đ
Thay đổi người đại diện theo pháp luật (đã bao gồm: phí đăng bố cáo)
1.000.000đ
Thay đổi trụ sở (cùng quận) (đã bao gồm: phí đăng bố cáo)
1.000.000đ

Thay đổi trụ sở (khác quận)

* Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
* Khắc dấu tròn và đăng tải mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia.
* Đăng bố cáo điện tử
* Chốt thuế tại cơ quan Thuế quận cũ
* Đăng ký kê khai thuế tại Thuế quận mới

3.000.000đ
– 1 ngày soạn hồ sơ
– 3 ngày có giấy phép mới
– 1 có con dấu mới.
– 12 ngày có phiếu chuyển.
Thay đổi tên doanh nghiệp (không khắc dấu) đã bao gồm: phí đăng bố cáo
1.000.000đ
– 3 ngày có giấy phép mới

Thay đổi tên doanh nghiệp (có khắc dấu) đã bao gồm:

*Phí đăng bố cáo
*Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
*Khắc dấu tròn và đăng tải mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia.

1.500.000đ
– 1 ngày soạn hồ sơ
– 3 ngày có giấy phép mới
– 1 có con dấu mới.
– 1 ngày bàn giao giấy ĐKKD.
Chuyển đổi loại hình doanh nghệp (không khắc dấu) đã bao gồm: phí đăng bố cáo
1.200.000đ
– 5 ngày có giấy phép mới

Chuyển đổi loại hình doanh nghệp (có khắc dấu) đã bao gồm: 

*Phí đăng bố cáo
*Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
* Khắc dấu tròn và đăng tải mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia.

1.700.000đ
– 1 ngày soạn hồ sơ
– 5 ngày có giấy phép mới
– 1 có con dấu mới.
– 1 ngày bàn giao giấy ĐKKD.
Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
700.000đ
– 3 ngày có giấy phép mới
Thay đổi nội dung đăng ký Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
700.000đ
– 3 ngày có giấy phép mới
Tạm ngưng hoạt động kinh doanh
700.000đ
– 3 ngày có kết quả
Giải thể địa điểm kinh doanh: 
Giải thể trên thuế + giải thể trả giấy phép trên sở
1.300.000đ
– 10 ngày
Giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện trên thuế + giải thể trên sở
(Khóa mã số thuế, Giải thể trên thuế, trả Giấy phép trên sở, con dấu)
2.000.000đ
– 30 ngày

Giái thể doanh nghiệp chưa mua hóa đơn

* Hoàn tất giải thể trên thuế ra phiếu chuyển
* Hoàn tất giải thể tại Sở KH&ĐT và Công An

4.000.000 đã bao gồm phí nhà nước

Giải thể doanh nghiệp đã mua hóa đơn

* Hồ sơ tại cơ quan Thuế
* Quyết toán + Báo cáo tài chính
* Hồ sơ tại Sở KH&ĐT và Công An
* Bố cáo giải thể

Giá thỏa thuận

 

thay doi giay phep kinh doanh

Lưu ý:  Nếu thay đổi thêm nội dung đăng ký kinh doanh thứ 2 trở đi thì + 100.000đ 

Thẻ bài viết

Chia sẽ bài viết