Trang chủ » TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

5
(1)

TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Thuê tài chính là gì? tìm hiểu thuê tài chính ở đâu?

Thuê tài chính về bản chất là một khoản nợ phải trả, để cắt nghĩa ra, thì được hiểu đơn giản như sau:

Chúng ta đi mua tài sản phải có tiền, nhưng không có tiền để mua, thì hoặc chúng ta mua nợ chưa thanh toán hoặc chúng ta vay ngân hàng để thanh toán, nhưng vay ngân hàng thì phải có tài sản thế chấp thì mới vay được, vì lẽ đó, sẽ có một tổ chức “tài chính” đứng ra mua tài sản đó cho chúng ta, và quyền sở hữu là của bên “tài chính”, chúng ta sẽ sử dụng tài sản đó và hàng kỳ sẽ thanh toán 1 khoản tiền gồm tiền gốc thuê, và tiền lãi, hết hợp đồng thuê bên “tài chính” sẽ bán lại tài sản đó cho chúng ta với một giá trị thấp để chuyển quyền sở hữu sang cho bên thuê

Theo như Chuẩn mực Thuê tài sản 06

Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần.
Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.
Thuê hoạt động: Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính.
Để hiểu chi tiết về quy định và hướng dẫn về Thuê tài chính nói riêng và Thuê tài sản nói chung, kế toán cần tìm hiểu và đọc về Chuẩn mực Thuê tài sản 06
tài sản thuê tài chính và ví dụ về tài sản thuê tài chính
Tài sản thuê tài chính và ví dụ về tài sản thuê tài chính

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về thuê tài chính 

Doanh nghiệp Hà Phương hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm N có tình hình sau: (ĐVT: 1000₫)

  1. A) Số dư ngày 1/1/N của một số tài khoản:

– TK 242: 20.000 ( chi phí đàm phán ký kết hợp đồng thuê tài chính thiết bị sản xuất M) B. Trong năm N có các nghiệp vụ sau:

1) Ngày 1/1/N doanh nghiệp nhận bàn giao TSCĐ thuê tài chính là thiết bị M kèm theo hợp đồng thuê với thời gian 4 năm (từ 1/1/N đến ngày 31/12/N+3). Theo hợp đồng tiền thuê chưa có thuế GTGT trả ngay tại ngày 1/1/N là 321.809 và cuối mỗi năm là 400.000, thuế GTGT 10% tính trên nợ gốc trả hàng kỳ. Lãi suất hợp đồng thuê 10%/ năm. Giá trị hợp lý chưa có thuế GTGT của thiết bị 1.600.000. Thời gian sử dụng kinh tế 5 năm.

Chi phí lắp đặt thiết bị chỉ bằng TGNH giá chưa thuế 20.000, thuế GTGT 2.000.

2) Ngày 31/12/N, 31/12/N+1, 31/12/N+2, 31/12/N+3 doanh nghiệp nhận được hóa đơn GT về số tiền thuê phải trả trong năm. Doanh nghiệp đã trả bằng TGNH

4) Ngày 31/12/N+3, Công ty Hà Phương mua lại TSCĐ trên với số tiền chưa có thuế 15000

Xác định giá trị và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế trên. Xác định giá trị TSCĐ thuê tài chí và nợ phải trả trình bày trên BCTC cuối mỗi năm.

Ngày Tổng số tiền trả hàng kỳ  Tiền thuế GTGT Số tiền thuê chưa gtgt Số trả về nợ gốc Số tiền lãi Nợ gốc
1/1/N  353 990  32 181 321 809 321 809 1 278 191 
31/12/N 427 218 27 218 400 000 272 181 127 819 1 006 010
31/12/N+1 429 940 29 940 400 000 299 399 100 601 706 611
31/12/N+2 432 934 32 934 400 000 329 339 70 661 377 272
31/12/N+3  452 727 37 727 415 000 377 272 37 727
Cộng 2 096 809 160 000 1936 809  1 600 000 336 808  

⭐ Lời giải:

Theo như VAS 06, Với hoạt động thuê mua, số tiền mà DN bỏ ra để mua lại Tài sản thuê, được tính vào số  tiền thành toán tiền thuê tối thiểu 

Trích đoạn trong chuẩn mực số 06 Thuê tài chính:

13. ”Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán với cùng một giá trị bằng với giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị hợp lý của tài sản thuê cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản thì ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Tỷ lệ chiết khấu để tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản là lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài sản hoặc lãi suất ghi trong hợp đồng. Trường hợp không thể xác định được lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê thì sử dụng lãi suất biên đi vay của bên thuê tài sản để tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu.”

Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu :

= 321.809+400.000/1,1¹+400.000/(1,1)²+400.000/(1,1)³+415.000/(1,1)^4=1.600.000 ( bằng với giá trị hợp lý)

Vậy nguyên giá tài sản = 1.600.000+20.000 + 2000 = 1.640.000

Số khấu hao hàng năm sẽ trích bằng thời gian sử dụng hữu ích là  5 năm ( không phải thời gian thuê 4 năm )

 = 1.640.000 ⁄  5 năm = 328.000

Hạch toán chi tiết nghiệp vụ thuê tài chính

Ngày 01/01/N

1.

Nợ TK 212: 1 640 000

Nợ TK 133 : 2000

Có TK 3412:1 600 000

Có TK 242:20 000

Có TK 112:22.000

1b.

Nợ TK 3412: 321 809

Nợ TK 133: 32 181

Có TK 112: 353 990

2a

Nợ TK 635: 127 819

Nợ TK 133: 27 218

Nợ TK 3412:272 181

CÓ TK 112: 427 218

2b

Cuối năm khấu hao

Nợ TK 627: 328 000

Có TK 2142: 328 000

NGÀY 31/12/N+1

3a

Nợ TK 635: 100 601

Nợ TK 133: 29 940

Nợ TK 3412: 299 399

Có TK 112: 429 940

3b

Nợ TK 627: 328 000

Có TK 2142:328 000

NGÀY 31/12/N+2

4a

Nợ TK 635: 70 661

Nợ TK 133: 32 934

Nợ TK 3412:329 339

Có TK 112: 432 934

4b

Nợ TK 627: 328 000

Có TK 2142: 328 000

NGÀY 31/12/N+3

5a

Nợ TK 635: 37 727

Nợ TK 133: 37 727

Nợ TK 3412: 377 272

Có TK 112: 452 726

5b

Nợ TK 627: 328 000

Có TK 2142: 328 000

5c Mua lại tài sản sau khi hết thời gian thuê

Nợ TK 211: 1 640 000

Có TK 212:1 640 000

5d Nợ TK 2142: 1312 000

Có TK 2141: 1312 000

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng sản xuất mặt hàng Không chịu thuế, thì Thuế GTGT tính vào nguyên giá, 

XEM NỘI DUNG VÀ BÀI TẬP CHI TIẾT VỀ: Kế toán bán và thuê lại tài sản

Theo dõi Fanpage để được cập nhật kiến thức DVKT MAI THANH

DV KẾ TOÁN THUẾ MAI THANH

Địa chỉ: 113/8/9 Đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM
VP: Số 8, Đường 155, Bình Mỹ, TPHCM
Liên hệ: 0907 723 900
Email: Phamthanhmaind91@gmail.com

Đánh giá 5 / 5. Lượt đánh giá: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

DỊCH VỤ CỦA MAI THANH

Dịch vụ thành lập công ty ⭐ Cung cấp dịch vụ thành lập DN nhanh gọn, chính xác
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói ⭐ Kế toán đúng chuẩn mực kế toán, đúng luật thuế ban hành
Dịch vụ thuê văn phòng ảo ⭐ Văn phòng ảo trọn gói nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí
Dịch vụ quyết toán thuế ⭐ Làm lại hồ sơ, xử lý số liệu để quyết toán được nhanh gọn
Dịch vụ bảo hiểm ⭐ Dịch vụ bảo hiểm đảm bảo lợi ích của người lao động
Dịch vụ giải thể DN  ⭐ Giải thể nhanh gọn, rút ngắn thời gian cho khách hàng

Chia sẽ bài viết