Trang chủ » Hóa đơn đầu vào lấy sau khi nghiệm thu công trình

Hóa đơn đầu vào lấy sau khi nghiệm thu công trình

Tư vấn kế toán 23 Tháng Ba, 2020

Hóa đơn đầu vào lấy sau khi nghiệm thu công trình

Nhiều DN có công trình đã hoàn thành bàn giao cho bên A nhưng vì lý do khách quan nên hóa đơn về trễ, cụ thể là không có tiền thanh toán công nợ khi mua hàng suy ra khách hàng không chịu xuất hóa đơn cho mình nên hóa đơn về chậm “hóa đơn đầu vào lấy sau khi nghiệm thu công trình” thì các bạn cần chuẩn bị đó là :

  1. Hợp đồng kinh tế
  2. Thanh lý hợp đồng
  3. Biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán
  4. Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc thông thường về muộn
  5. Biên bản đối chiếu công nợ nếu cần thiết
Hóa đơn đầu vào lấy sau khi nghiệm thu công trình
Hóa đơn đầu vào lấy sau khi nghiệm thu công trình

Về nguyên tắc, khi nhà cung cấp chưa cung cấp hóa đơn, bạn có thể căn cứ vào Hợp đồng, Biên bản giao nhận VT, phiếu nhập kho.. để hạch toán chi phí.

*Cách hạch toán như sau: Khi nhập kho chưa có hóa đơn

– Nợ TK 152 – NVL
– Có TK 331 – Phải trả nhà cung cấp

*Khi xuất NVL ra dùng thì bạn hạch toán như bình thường đó là:

– Nợ TK 1541 – NVL chính ” Chi tiết theo công trình ” TT 133
– Nợ TK 622 – NVL chính ” Chi tiết theo công trình ” TT 200
– Có TK 152 – NVL

Liệu bạn có thắc mắc rằng: Vậy số tiền hay đơn giá khi mình hạch toán nhập kho chưa có hóa đơn như thế nào không?

+ Trường Hợp 1. Nếu giá hạch toán chi phí NVL bao gồm thuế GTGT, thì khi nhà cung cấp phát hành hóa đơn, căn cứ hóa đơn và hồ sơ giao nhận, ghi:

– Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
– Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

+ Trường Hợp 2. Nếu công trình đã kết thúc, chi phí công trình không còn, bạn hạch toán thu nhập:

– Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
– Có TK 711 – Thu nhập khác

+ Trường Hợp 3. Nếu bạn hạch toán chi phí không bao gồm thuế GTGT đầu vào, khi nhận hoá đơn, ghi

– Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
– Có TK 331 – Phải trả cho người bán

XEM VÍ DỤ CỤ THỂ TẠI ĐÂY

DỊCH VỤ KẾ TOÁN MAI THANH

LH: 0904 91 07 91

Chia sẽ bài viết