Trang chủ » BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ THÁNG

BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ THÁNG

Dịch vụ kế toán 22 Tháng Hai, 2020

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

Báo cáo thuế hàng tháng là một phần rất quan trọng của Doanh Nghiệp, tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán cuối năm sau này. Chính vì thế chúng tôi xin cung cấp cho quý doanh nghiệp giải pháp về thuế – kế toán một cách chuyên nghiệp

 

 

 

Chúng tôi sẽ thực hiện:

– Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.
– Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều. In báo cáo thuế (duyệt).
– Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại chi cục thuế Quận.
– Lập báo cáo thống kê trong tháng nộp cho phòng thống kê Quận.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải kê khai nộp báo cáo thuế cho dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn. Mức phạt trễ hạn tờ khai được quy định theo thông tư số 166/2013/TT-BTC

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ THÁNG
(giá áp dụng cho doanh nghiệp không thực hiện giá kế toán trọn gói)

Báo cáo thuế hàng tháng là một phần rất quan trọng của Doanh Nghiệp, tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán cuối năm sau này. Chính vì thế chúng tôi xin cung cấp cho quý doanh nghiệp giải pháp về thuế – kế toán một cách chuyên nghiệp

 

 

Chúng tôi sẽ thực hiện:

– Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.
– Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.
– Nộp báo cáo thuế.
– Lập báo cáo thống kê trong tháng nộp cho phòng thống kê Quận.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải kê khai nộp báo cáo thuế trước ngày 20 hàng tháng (nếu kê khai tháng) và trước 30 tây của tháng sau quý (nếu kê khai quý) dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn.

Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra

Phí dịch vụ/quý

Không có hóa đơn

300.000

Từ 01 đến 10

400.000

Từ 11 đến 20

500.000

Từ 21 đến 30

600.000

Từ 31 đến 40

700.000

Từ 41 đến 60

800.000

Từ 61 đến 80

900.000

Từ 81 trở lên

1.000.000

 

DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG

Nội dung

Số lượng HĐ điều chỉnh

Giá

Điều chỉnh và giải trình các sai sót về hóa đơn hoặc các chi tiêu trong tờ khai báo cáo thuế hàng tháng/quý

01 chỉ tiêu trên tờ khai

100.000

02 chỉ tiêu trên tờ khai

200.000

Thẻ bài viết

Chia sẽ bài viết