Trang chủ » Cách xử lý góp vốn điều lệ

Cách xử lý góp vốn điều lệ

Tư vấn kế toán 3 Tháng Ba, 2020

Cách xử lý góp vốn điều lệ

Như bạn biết thì từ 01/07/2015 thời hạn góp vốn đủ theo đăng ký là 3 tháng = 90 ngày. Nếu chúng ta không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký thì bị Phạt tiền từ 5.000.000 đồng —> 20.000.000 (Theo Điều 23 khoản 1&2 Nghị định 155/2013/NĐ)

Chính vì thế có rất nhiều bạn đã hỏi tôi cách xử lý như thế nào cho ổn thỏa để giúp DN trong trường hợp họ thành lập DN và đăng ký vốn điều lệ cho sướng mồm.

*** Dùng 2 cách như sau:

– Cách 1: Xem là vốn ảo thu 1 lần cho đủ hết số vốn góp theo trên giấy phép: Nợ TK 111/ Có TK 411

+Ưu điểm: Chúng ta phản ánh sổ sách vốn góp đủ, nhưng không phản ánh đúng thực tế cho công tác quản trị, không bị phạt do góp vốn thiếu

+Nhược điểm: Nếu tiền mặt, tiền gửi tồn nhiều trên sổ sách mà đi vay mua xe, hay khác….thì chi phí lãi vay 635 sẽ bị bóc không được tính là chi phí hợp lý trừ khi có dự án đầu tư có nhu cầu vốn lưu động cao

– Cách 2: Theo dõi theo vốn góp thực tế

+Phản ánh vốn góp đủ theo giấy phép
Nợ TK 111/ Có TK 411
+Phần còn thiếu: sẽ làm ảo cho cổ đông mượn lại, sếp mượn lại
Nợ TK 1388/ Có TK 111
+Và khi các thành viên góp vốn vào: hạch toán thu lại tiền cho mượn
Nợ TK 1111.112/ Có TK 1388

+Ưu điểm:Che dấu việc góp thiếu, che đậy bằng cho mượn, ko bị phạt theo luật

****À mà có rất nhiều bạn không biết khi nào được góp vốn bằng tiền mặt và CK

—>Thứ 1: Đối với pháp nhân

– Công ty góp vốn vào công ty khác thì phải chuyển khoản

– Công ty cho công ty khác vay mượn tiền lẫn nhau phải bằng chứng từ ngân hàng

—> Thứ 2: Đối với Cá nhân:

– Cá nhân góp vốn vào công ty bằng tiền mặt hay chứng từ ngân hàng đều được

– Cá nhân cho công ty vay thì bằng tiền mặt hay chứng từ ngân hàng đều được

– Công ty Cổ phần, TNHH, TNHH 1 TV, DNTN…thì cá nhân các thành viên công ty góp vốn vào công ty bằng tiền mặt hay bằng chứng từ ngân hàng đều được

 

Chia sẽ bài viết