Trang chủ » Cách hạch toán phí đăng ký, kiểm đinh, bảo hiểm khi mua xe ô tô

Cách hạch toán phí đăng ký, kiểm đinh, bảo hiểm khi mua xe ô tô

Tư vấn kế toán 23 Tháng Ba, 2020
Ví dụ: DN bạn mua ô tô nhưng phải vay vốn ngân hàng cụ thể:

1. Ngày 23/03/202X công ty bạn chuyển khoản đặt cọc mua xe: 50.000.000đ. Và được bên bán xe xuất hoá đơn GTGT 600.000.000 đồng chưa VAT.2. Ngày 25/03/2020:

 • Công ty bạn vay dài hạn của Ngân hàng ACB và ngân hàng chuyển trực tiếp cho công ty bán xe: 400.000.000 đồng . Vay trong 3 năm;
 • Công ty bạn chuyển số tiền còn lại vào tài khoản công ty bán xe: 210.000.000

3. Ngày 26/03/202X: Công ty bạn thanh toán các khoản phí và lệ phí liên quan đển việc đưa xe vào sử dụng như:

+ Phí trước bạ: 12.000.000

+ Phí đăng ký mới: 500.000

+ Phí đường bộ: 2.160.000

+ Bảo hiểm xe: 8.196.000

+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 1.200.000

Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta hạch toán như thế nào?

+ Thứ 1. Tại ngày 23/03/202X

* Đặt cọc tiền mua ô tô

 • Nợ TK 331: 50.000.000
 • Có TK 112: 50.000.000

* Khi nhận được hoá đơn

 • Nợ TK 211: 600.000.000
 • Nợ TK 1331: 60.000.000
 • Có TK 331: 660.000.000

+ Thứ 2. Tại ngày 25/03/202X

* Khi ngân hàng BIDV giải ngân cho nhà cung cấp:

 • Nợ TK 331: 400.000.000
 • Có TK 341: 400.000.000

* Khi công ty thanh toán phần còn lại:

 • Nợ TK 331: 210.000.000
 • Có TK 112: 210.000.000

+ Thứ 3. Tại ngày 26/03/202X

* Lệ phí trước bạ: (cái này căn cứ theo Khoản 1 điều 4 Thông tư 45/2013)

=> Tính lệ phí trước bạ:

 • Nợ TK 211: 12.000.000
 • Có TK 3339: 12.000.000

=> Nộp lệ phí trước bạ:

 • Nợ TK 3339: 12.000.000
 • Có TK 111: 12.000.000

* Phí đăng ký mới:

 • Nợ TK 211: 500.000
 • Có TK 111: 500.000

* Phí đường bộ:

 • Nợ TK 242: 2.160.000
 • Có TK 111: 2.160.000

     Định kỳ phân bổ (phân bổ 12 tháng)

 • Nợ TK 6422: 180.000
 • Có TK 242: 180.000
* Bảo hiểm xe:
 • Nợ TK 242: 8.196.000
 • Có TK 111: 8.196.000

     Định kỳ phân bổ (phân bổ 12 tháng)

 • Nợ TK 6422: 683.000
 • Có TK 242: 683.000
* Bảo hiểm trách nhiệm dân sự:
 • Nợ TK 242: 1.200.000
 • Có TK 111: 1.200.000

     Định kỳ phân bổ (phân bổ 12 tháng)

 • Nợ TK 6422: 100.000
 • Có TK 242: 100.000

Tag:Cách hạch toán phí đăng ký, kiểm đinh, bảo hiểm khi mua xe ô tô, Cách hạch toán phí đăng ký, Cách hạch toán phí đăng ký, kiểm đinh, bảo hiểm khi mua xe ô tô

Thẻ bài viết

Chia sẽ bài viết