Trang chủ » CÁCH ĐỌC SỐ LIỆU TRÊN BCTC – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÁCH ĐỌC SỐ LIỆU TRÊN BCTC – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÁCH ĐỌC SỐ LIỆU TRÊN BCTC – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính là một bộ gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối kế toán phản ánh số liệu các tài khoản đầu 1, 2, 3,4

Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh số liệu tài khoản đầu 5, 6,7 ,8 ,9

Lưu chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền thu chi là chi tiết của tài khoản tiền 111 và 112

Là một kế toán bạn có năm được cách số liệu chạy như thế nào trong bộ báo cáo tài chính? giữa bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ không?

✔✔✔ Một kế toán khi biết số liệu nó chạy thì bạn sẽ biết cách đọc báo cáo tài chính
Cách đọc số liệu trên báo cáo tài chính
Cách đọc số liệu trên báo cáo tài chính

Xem ví dụ chi tiết chạy SỐ LIỆU GIỮA 3 BÁO CÁO – Cách đọc số liệu trên báo cáo tài chính

Ví dụ tháng 1/202x Cty ABC có các nghiệp vụ sau:

– Ngày 1/1/202x góp vốn bằng Tiền mặt 50 triệu

Nợ 1111: 50 Triệu

Có 4111: 50 triệu

=> Vậy trên Cân đối kế toán là:

Tài sản: 50 triệu

Nguồn vốn: 50 triệu

Tổng tài sản bằng Tổng nguồn vốn bằng 50 triệu

=> Vậy trên Báo cáo kết quả kinh doanh thì ko có doanh thu và chi phí

=> Vậy trên lưu chuyển tiền tệ thì có dòng tiền vào của hoạt động tài chính là vốn góp 50 triệu.

Vậy tiền cuối kỳ trên Lưu chuyển tiền tệ mã số 70 sẽ bằng với mã số 110 trên cân đối kế toán và bằng 50 triệu

– Ngày 2/1/202x, các bạn lấy tiền mua hàng hóa 1 triệu (bỏ qua VAT) và trả tiền điện 2.000.000

Nợ 1561: 1 triệu

Có 1111: 1 triệu

Nợ 6427: 2 triệu

Có 1111: 2 triệu

=> Vậy bảng cân đối kế toán như sau:

 • Tiền: 50 -1-2=47 triệu
 • Hàng tồn kho: 1 triệu (1 triệu chạy từ tiền mặt sang hàng tồn kho)

Tổng tài sản: 48 triệu (Giảm là do chi phí tiền điện 2 triệu)

Nguồn vốn:

 • Vốp góp: 50 triệu
 • Lợi nhuận sau thuế âm: 2 triệu

Tổng nguồn vốn : 48 triệu

=> Vậy số liệu nó chạy như sau:

Tài sản chuyển từ tiền sang hàng tồn kho là 1 triệu

Còn tài sản giảm 2 triệu do với 1/1/202x là vì Cty đã chi tiền trả tiền điện là chi phí nên sẽ bị mất đi 2 triệu tài sản

=> Làm cho tài sản giảm đi 2 triệu. Và 2 triệu này chính là từ kết quả kinh doanh chuyển qua

=> Vậy số liệu kết qua kinh doanh như sau:

 • Doanh thu = 0
 • Chi phi = 2 triệu

Lợi nhuận TRƯỚC THUẾ là lỗ 2 triệu=> Đây chính là phần làm cho tài sản giảm xuống 2 triệu (Vậy lỗ làm cho lợi nhuận TRƯỚC thuế giảm và LÃI làm cho lợi nhuận sau thuế tăng)

=> Vậy lưu chuyển tiền tệ thì dòng tiền nó chạy như thế nào?

Lợi nhuận trước thuế là : (-2 triệu)

Tăng giảm hàng tồn kho (-1 triệu)

=> Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 3 triệu (3 triệu)

=> Tiền đầu kỳ là 50 triệu

=> Tiền cuối kỳ là 47 triệu (50-3). Bằng với Tiền trên bảng cân đối kế toán

-Ngày 3/1/2020. Cty bán 1 triệu hàng tồn kho với giá là 5 triệu đã thu tiền mặt

Nợ 111: 5 triệu

Có 511: 5 triệu

Nợ 632: 1 triệu

Có 1561: 1 triệu

=> Vậy Bảng cân đối kế toán như sau:

 • Tiền: 47+5=52 triệu
 • Hàng tồn kho bằng 0

TỔNG TÀI SẢN: 52 triệu

Nguồn vốn: 

Vốn góp : 50 triệu

Lợi nhuận sau thuế chưa PP: 2 (Là do kết quả kinh doanh lời 2 triệu chuyển qua)

TỔNG NGUỒN VỐN: 52 triệu

=> VẬY BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NHƯ SAU:

 • Doanh thu: 5 triệu
 • Giá vốn: 1 triệu
 • Chi phi điện: 2 triệu
 • LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ: 5-1-2=2 TRIỆU=> Lãi 2 triệu này làm cho tài sản tăng lên 2 triệu và đã chuyển sang tiền mặt

(Bỏ qua thuế TNDN phải nộp)

=>VẬY LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THÌ DÒNG TIỀN NÓ CHẠY NHƯ THẾ NÀO

Lợi nhuận trước thuế: 2 triệu (dương)

Lưu chuyển tiền thuần của hoạt động SXKD bằng DƯƠNG 2

Góp vốn: 50 triệu bằng tiền mặt

Lưu chuyển tiền thuần hoạt động tài chính: 50 triệu

=> Tiền đầu kỳ bằng 0

=> Tiền cuối kỳ bằng 50+2=52 bằng với Tiền trên bảng cân đối kế toán là 52.

Cách đọc số liệu trên báo cáo tài chính
Cách đọc số liệu trên báo cáo tài chính

Tất cả các tài khoản trong bảng cân đối, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong bộ báo cáo tài chính đều có sự liên kết với nhau, đây là một sự thuận lợi để chúng ta có thể kiểm tra chéo 

Trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản nhất để các bạn tham khảo, ngoài các nghiệp vụ cơ bản, thì một doanh nghiệp còn phát sinh rất nhiều các nghiệp vụ khác mà phải áp dụng đúng  chuẩn mực kế toán để hạch toán

Link: Chuẩn mực kế toán 01- chuẩn mực chung

Link: Chuẩn mực kế toán VAS21- trình bày báo cáo tài chính

Link : Cách lên bảng cân đối kế toán để lập BCTC

Link: Cách lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mai Thanh với nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và kiến thức tự tin áp dụng linh hoạt chuẩn mực kế toán và Luật thuế vào sổ sách của doanh nghiệp

Qúy khách tham khảo những dịch vụ kế toán mà chúng tôi cung cấp: DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Theo dõi Fanpage để được cập nhật kiến thức DVKT MAI THANH

DV KẾ TOÁN THUẾ MAI THANH
Địa chỉ: 113/8/9 Đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM
VP: Số 8, Đường 155, Bình Mỹ, TPHCM
Liên hệ: 0907 723 900
Email: Phamthanhmaind91@gmail.com

DỊCH VỤ CỦA MAI THANH

Dịch vụ thành lập công ty⭐ Cung cấp dịch vụ thành lập DN nhanh gọn, chính xác
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói⭐ Kế toán đúng chuẩn mực kế toán, đúng luật thuế ban hành
Dịch vụ thuê văn phòng ảo⭐ Văn phòng ảo trọn gói nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí
Dịch vụ quyết toán thuế⭐ Làm lại hồ sơ, xử lý số liệu để quyết toán được nhanh gọn
Dịch vụ bảo hiểm⭐ Dịch vụ bảo hiểm đảm bảo lợi ích của người lao động
Dịch vụ giải thể DN ⭐ Giải thể nhanh gọn, rút ngắn thời gian cho khách hàng

Chia sẽ bài viết