Trang chủ » CÁC GIẢI PHÁP BTC ĐANG NGHIÊN CỨU BAN HÀNH/TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH.

CÁC GIẢI PHÁP BTC ĐANG NGHIÊN CỨU BAN HÀNH/TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH.

Tư vấn kế toán 11 Tháng Một, 2021

CÁC GIẢI PHÁP BTC ĐANG NGHIÊN CỨU BAN HÀNH/TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH năm 2021

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế, tổng hợp các kiến nghị của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để nghiên cứu, rà soát đánh giá tổng thể, đề xuất giải pháp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường.

Một số giải pháp Bộ Tài chính đang nghiên cứu, đề xuất như sau:

– Dự án Nghị quyết về chính sách thuế GTGT để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón. (Theo khoản 3a Điều 5 Luật thuế GTGT hiện hành thì “phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT => các DN sản xuất phân bón gặp khó khăn do không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định) phục vụ cho hoạt động sản xuất phân bón mà phải tính vào chi phí sản phẩm, khiến giá thành tăng và lợi nhuận giảm, bất lợi trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cùng loại. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tránh vướng mắc trong thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.)

– Mở rộng đối tượng, thời gian gia hạn theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP nêu trên. (Bổ sung lĩnh vực: Hoạt động xuất bản; Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; Hoạt động phát thanh, truyền hình; Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; Hoạt động dịch vụ thông tin; Bổ sung gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11 năm 2020/quý 3 năm 2020; Gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 3 năm 2020; Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ hai năm 2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.)

– Hướng dẫn hạch toán các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (theo quy định tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết 84/NQ-CP).

DỊCH VỤ KẾ TOÁN MAI THANH
LH :0902 500 891
Thẻ bài viết

Chia sẽ bài viết