Trang chủ » MỘT SỐ SAI PHẠM VỀ THUẾ GTGT KẾ TOÁN CÓ THỂ TỰ KIỂM SOÁT ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH

MỘT SỐ SAI PHẠM VỀ THUẾ GTGT KẾ TOÁN CÓ THỂ TỰ KIỂM SOÁT ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH

SAI PHẠM VỀ THUẾ GTGT KẾ TOÁN CÓ THỂ TỰ KIỂM SOÁT ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH

1. Đối với thuế GTGT đầu ra

Sai phạm về thuế gtgt đầu ra
Sai phạm về thuế gtgt đầu ra

+ Xác định sai hàng hoá dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế dẫn đến việc phân bổ thuế đầu vào không đúng

Xác định không đúng đối tượng chịu thuế GTGT.

Ví dụ: Hoạt động rà phá bom mìn nếu thuộc nguồn vốn NSNN cấp thì thuộc đối tượng không chịu VAT và ngược lại thì phải tính với thuế suất 10%.

+ Kê khai sót hoá đơn, lập hoá đơn bán hàng không đúng quy định. Xác định sai thuế suất thuế GTGT đầu ra của hàng hóa.

+ Kê khai không đầy đủ doanh thu tính thuế, kê khai thấp hơn giá trị trên hoá đơn, hoặc giá trị liên 1 (lưu) nhỏ hơn liên 2 (giao cho người mua) dẫn đến làm giảm số thuế đầu ra, giảm số thuế phải nộp, tăng số thuế được hoàn, được khấu trừ.

+ Phản ánh, hạch toán chưa kịp thời các khoản doanh thu phát sinh dẫn đến kê khai chưa kịp thời khoản thuế GTGT đầu ra tương ứng như: thu nhập bán phế liệu phế phẩm thu hồi trong SX; thu giảm phí thu lại tiền điện, tiền nước/điện thoại đối với cá nhân sử dụng hoặc bên thuê trụ sở/văn phòng/kho/bãi (NNT đã kê khai đủ VAT đầu vào bằng giá trị hóa đơn); doanh thu các công trình xây dựng cơ bản đã nghiệm thu bàn giao khối lượng hoàn thành; các khoản phải thu khác của nhà thầu nước ngoài.

Sai phạm về thuế gtgt cần lưu ý
Sai phạm về thuế gtgt cần lưu ý

+ Bán hàng hóa cho người tiêu dùng thường không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn ghi giá thanh toán thấp hơn giá thực tế thu tiền.

+ Một số NNT hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực, thành lập nhiều chi nhánh trên nhiều địa bàn khác nhau, nhưng chỉ kê khai nộp thuế những lĩnh vực kinh doanh chính.

+ Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư theo phương thức có bao thầu nguyên vật liệu, nhưng khi xuất hoá đơn doanh nghiệp tách riêng phần giá trị máy móc, thiết bị để kê khai thuế GTGT theo thuế suất 5%, thay vì phải kê khai toàn bộ giá trị công trình theo thuế suất của hoạt động xây dựng là 10%.

+ Khoản thu tiền trước của khách hàng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất dưới nhiều hình thức góp vốn để được mua nhà hoặc thu tiền theo tiến độ, xong NNT không xuất hóa đơn không kê khai thuế GTGT.

2. Đối với thuế GTGT đầu vào

Sai phạm về hóa đơn đầu vào
Sai phạm về hóa đơn đầu vào

+ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho doanh thu không chịu VAT hoặc không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hàng hoá, dịch vụ chịu VAT.

+ Không phân bổ hoặc phân bổ không đúng tỷ lệ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT và hoạt động xuất khẩu do chưa đủ điều kiện hưởng thuế suất 0%.

+ Không thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào đối với tài sản chuyển mục đích sử dụng từ phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT sang phục vụ cho hoạt động không chịu thuế GTGT.

+ Kê khai khấu trừ thuế GTGT hoá đơn bất hợp pháp; khai trùng hóa đơn.

+ Không thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào tương ứng đối với giá trị lô hàng nhập khẩu bị hao hụt, tổn thất hoặc do điều chỉnh giảm giá, giảm lượng hàng hóa nhập khẩu.

+ Không kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ đối với hàng hóa, vật tư, nguyên liệu bị tổn thất đã được cơ quan Bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác bồi thường.

3. Đối với thuế GTGT đầu vào khấu trừ- sai phạm về thuế gtgt

Sai phạm về hóa đơn đầu vào được khấu trừ
Sai phạm về hóa đơn đầu vào được khấu trừ

Kê khai khấu trừ thuế GTGT chưa đúng quy định của pháp luật về thuế:

+ Kê khai khấu trừ hóa đơn có tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần từ 20 triệu đồng trở lên nhưng thanh toán bằng tiền mặt;

+ Kê khai khấu trừ của hoá đơn khoản chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh, không liên quan đến doanh thu; thu lại tiền điện, tiền nước/điện thoại của đơn vị khác hoặc cá nhân người sử dụng, kê khai khấu trừ đủ VAT đầu vào của điện/nước/điện thoại xong không kê khai VAT ra (TK 138, 338).

+ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi trả hộ nhà cung cấp;

+ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí tiêu dùng cá nhân không phục vụ sản xuất kinh doanh;

+ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí cho văn phòng đại diện của công ty mẹ.

+ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mua hàng hóa thuộc nguồn quỹ khác chi trả (TK 334, 338, 353, 161 – 461).

+ Sử dụng hoá đơn GTGT đầu vào ghi thiếu chỉ tiêu theo quy định để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Xem quy định hóa đơn đầu vào công trình tại đây

DV KẾ TOÁN THUẾ MAI THANH
Địa chỉ: 113/8/9 Đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM
VP: Số 8, Đường 155, Bình Mỹ, TPHCM
Liên hệ: 0907 723 900
Email: Phamthanhmaind91@gmail.com

Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại fanpage 

DỊCH VỤ CỦA MAI THANH

Dịch vụ thành lập công ty⭐ Cung cấp dịch vụ thành lập DN nhanh gọn, chính xác
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói⭐ Kế toán đúng chuẩn mực kế toán, đúng luật thuế ban hành
Dịch vụ thuê văn phòng ảo⭐ Văn phòng ảo trọn gói nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí
Dịch vụ quyết toán thuế⭐ Làm lại hồ sơ, xử lý số liệu để quyết toán được nhanh gọn
Dịch vụ bảo hiểm⭐ Dịch vụ bảo hiểm đảm bảo lợi ích của người lao động
Dịch vụ giải thể DN ⭐ Giải thể nhanh gọn, rút ngắn thời gian cho khách hàng

Chia sẽ bài viết